Chung cư 176 Định Công - Khám phá thiết kế căn hộ của Tòa A có gì đặc biệt?

/
Chung cư 176 Định Công - Khám phá thiết kế căn hộ…

Thiết kế căn hộ 103m2 - Tòa A

/
Các căn hộ A4; A8; A15 và A19 là những căn hộ được…

Thiết kế căn hộ A13 - Tòa A

/
Căn hộ A13 có diện tích thông thủy S=90.87m2 bao gồm…

Thiết kế căn hộ A10 - Tòa A

/
Căn hộ A10 có diện tích thông thủy S=87.6m2 bao gồm…

Thiết kế căn hộ 87m2 - Tòa A

/
Các căn hộ 3 Phòng ngủ 87m2 tại Tòa A – Dự án Chung…

Thiết kế căn 3 phòng ngủ Tòa A - Chung cư Sky Central

/
Các căn hộ 3 Phòng ngủ Tòa A  chung cư Sky Central…

Thiết kế căn hộ 73m2 - Tòa A

/
Các căn hộ 2 Phòng ngủ 73m2 tại Tòa A – Dự án Chung…

Thiết kế căn hộ 65m2 - Tòa A

/
Các căn hộ 2 Phòng ngủ 65m2 tại Tòa A – Dự án Chung…

Thiết kế căn hộ 99m2 - Tòa B

/
Các căn hộ 3 Phòng ngủ 99m2 tại Tòa B – Dự án Chung…

Thiết kế căn hộ 92m2 - Tòa B

/
Các căn góc 3 Phòng ngủ 92m2 tại Tòa B – Dự án Chung…

Thiết kế căn hộ 80m2 - Tòa B

/
Các căn hộ 3 Phòng ngủ 80m2 tại Tòa B – Dự án Chung…

Thiết kế căn hộ 73m2 - Tòa B

/
Các căn hộ 2 Phòng ngủ 73m2 tại Tòa B - Dự án Chung…